Ana Sayfa SAMEKS SAMEKS Şubat-Mart-Nisan 2017 Verileri
SAMEKS Şubat-Mart-Nisan 2017 Verileri

SAMEKS Şubat-Mart-Nisan 2017 Verileri

0
0

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi 2017 yılı Şubat ayında, bir önceki aya göre 5,0 puan artarak 51,4 puana yükselmiştir. Mart ayında ise bir önceki aya göre 1,0 puan azalmasına karşın 50,4 puanlık değeriyle ekonomik aktivi-tedeki canlılığın sürdüğüne işaret eden SAMEKS Bileşik Endeksi, böy-lece yılın ilk çeyreği için olumlu görünümünü sürdürmüştür.

Nisan 2017 döneminde ise SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 3,2 puan artarak 53,6 değerine yükselmiş ve ekonomik aktivitedeki canlılığın sürdüğüne işaret etmiştir. Endekste gözlenen bu artışta, sanayi ve hizmet sektörlerinin 4,6’şar puan artarak sırasıyla 55,8 ve 54,7 puana yükselmesi etkili olmuştur. Nisan ayında sanayi sektöründe yeni siparişlerin artışı üretimi olumlu etkilerken; hizmet sektöründe girdi alımlarındaki artışın sürmesi, iş hacminde gözlenen ivmelenme-de oldukça etkili olmuştur. Sanayi sektöründe üretimin, hizmet sektöründe ise iş hacminin artışı, iş gücü piyasalarını olumlu etkilemiş ve her iki sektörde de istihdam artışı sağlanmıştır.

Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi’nin 53,6 puanlık değeri 2017 yılı Nisan ayına ilişkin ekonomik aktivitenin canlılığına işaret ederken, şubat ayında başlayan olumlu görünüm sürmüştür. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Sanayi Endeksi, 2017 yılı Nisan ayında, bir önceki aya göre 4,6 puan artarak 55,8 seviyesine yükselmiştir. Üretim (4,1 puan), Yeni Sipariş (5,0 puan) ve İstihdam (4,8 puan) alt endekslerinde gözlenen artışlar, sanayi sektörünün hızlanmasında belirleyici olmuştur.

Nisan ayında firmaların yeni siparişlerinde gözlenen artışlar, üretimi hızlı bir şekilde artırmış ve böylece sektöre ait istihdamda 6 aydır süregelen kayıplar bu dönemde sona ermiştir. Önceki aya göre ivme kaybetmesine rağmen girdi alımlarında artış sürmüş ve nihai mal stoku artış kaydetmiştir.

Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Sanayi Endeksi, yılın ilk çeyreğindeki olumlu görünümünü nisan ayında da sürdürmüş ve 55,8 puanlık değeriyle sektördeki canlılığa işaret etmiştir.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Hizmet Endeksi; 2016 yılı Nisan ayında, bir önceki aya göre 4,6 puan artarak 54,7 değerine yükselmiştir. İş Hacmi (4,9 puan), Satın Alım (4,4 puan) ve İstihdam (2,9 puan) alt endekslerinde gerçekleşen artışlar, hizmet sektöründe gözlenen hızlanmanın en önemli belirleyicileri olmuştur. Girdi alımlarında gözlenen olumlu görünüm nisan ayında da devam etmiş ve böylece sektöre ait iş hacmi kaydetmiştir. Bununla birlikte; girdi alımlarının iş hacminden daha hızlı artması, nihai mal stokunda da artışlar görülmesine neden olmuştur. Sektöre ilişkin istihdam ise iş hacmindeki ivmelenmeden olumlu etkilenerek artışa geçmiştir.

Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Hizmet Endeksi’nin 2017 yılı Nisan ayında 54,7 puana yükselerek sektöre yönelik olumlu görünümün sürdüğüne işaret etmektedir.

Türkiye ekonomisi 2016 yılının son çeyreğinde yüzde 3,5 ile beklentilerin oldukça üzerinde büyüme kaydetmişti. Geçtiğimiz dönemde yüzde 4,5 olarak açıklanan ikinci çeyrek büyüme oranı yüzde 5,3’e, yüzde 1,8 küçülme olarak açıklanan üçüncü çeyrek oranı ise yüzde

1,3 küçülme olarak revize edilmiş, böylece Türkiye ekonomisi 2016 yılı genelinde yüzde 2,9 oranında büyümüştü. Böylece Türkiye ekonomisi

2016 yılının son çeyreğinde ve 2016 yılı genelinde iç talep kaynaklı büyümesini sürdürmüş, bu dönemde ihracatta gözlenen daralmaya paralel olarak net dış talebin negatif etkisi sürmüş, toplam yatırımlarda ise yılın üçüncü çeyreğinde yaşanan duraksama döneminin etkisiyle ılımlı bir artış sağlanabilmişti.

Nisan ayında dış ticaret, cari işlemler açığı ve sanayi üretimine ilişkin son açıklanan resmî veriler de Türkiye ekonomisindeki toparlanma sürecinin hızlandığına işaret etmektedir. İhracatın Mart 2017 döneminde yüzde 13,6 artış kaydetmesiyle yılın 1. çeyreğindeki net ihracat artışı yüzde 9,2 oranında gerçekleşmiştir. Enerji fiyatlarındaki denge -lenme süreci ile birlikte dış ticaret açığındaki düşüş eğiliminin yavaşlamasına rağmen, Şubat 2017 dönemine ait cari işlemler açığı, beklentilere uygun şekilde 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi ise 2017 yılı Şubat ayında yıllık bazda yüzde 1 oranında artmıştır. Önceki yılın aynı ayına göre sağlanan bu artış, Ocak ayında gerçekleşen yüzde 2,6’lık artışla birlikte, yılın ilk çeyreğine yönelik büyüme oranı için olumlu bir izlenim vermiştir.

Nisan ayı içerisinde açıklanan resmî veriler de Türkiye ekonomisinde toparlanma sürecinin hızlandığına işaret etmektedir. TÜİK tarafından açıklanan Sektörel Güven Endeksi verileri, piyasaların hizmet ve perakende sektörlerine olan güvenlerinde artış olduğunu göstermiştir. TCMB tarafından açıklanan Reel Kesim Güven Endeksi’nin 2,3 puan artarak 111,2 puana yükselmesi ve İmalat Sanayii Kapasite Kullanım Oranının yüzde 78,8 ile Ağustos 2008 döneminden sonra en yüksek seviyesine ulaşması, SAMEKS’in nisan ayındaki pozitif görünümünü teyit etmektedir.

SAMEKS’in hem sanayi hem de hizmet sektöründe istihdam artışına işaret etmesi, şubat ayında başlatılan “İstihdam Seferberliği” kampanyasının etkilerinin reel sektörde hissedilmeye başlandığını göstermiştir. Bu bağlamda SAMEKS’teki artış eğiliminin önümüzdeki dönemde de süreceğini tahmin ediyoruz.

FİKRİNİZİ BELİRTİN.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir